Dobruca Türk Beyliği 1281 – 1299

Dobruca Beyliği, Sarı Saltuk’un oğlu Seyit İsmail Saltuk’un 1281-1299 yılları arasında Dobruca’da varlık gösteren kısa ömürlü bir Türkmen beyliği.