Çubukoğulları Beyliği 1085 – 1092

Çubukoğulları Beyliği, Selçuklu serdarları Çubuk Bey ve oğlu Mehmed Bey tarafından 1085-1112 arasında Fırat Nehri’nin batısında Palu, Genç arasını, Çemişgezek, Eğin, Arapgir ve civarını fethederek kurulan Türk beyliği.