Alaiye Beyliği 1293-1471

Alâiye Beyliği bugünkü Alanya taraflarında kurulmuş bir Türkmen beyliğidir. Kökleri Afşar boyundan gelmektedir. Kuruluş yılı 1293’tür. Kurucusu Mecdüddin Mahmud’dur. 1471 yılında Osmanlı egemenliği altına girmiştir.