Türk Lehçeleri

Kazak, Uygur, Çuvaş, Saha, Kırgız, Türkmen, Azerbaycan lehçelerinde çalışmalar ve uygulamaları