Yakın Çağ

Milliyetçilik Akımı, Sömürge Yarışı, ABD’nin Bağımsızlığı, Komünizm, Meiji Restorasyonu, Alman Birliği, İtalyan Birliği, Rusya İmp