Antik Çağ Uygarlıkları

Antik çağ ya da Antik tarih, insanlık tarihinin başlangıcından kavimler göçüne kadar olan dönem.