Türk Kaya Resimleri (Petroglif)

Petroglif (yun. Petra,kaya ve glyphein, oymak’tan fr. gelir) kaya üzerine yontulmuş, çizilmiş veya boyanarak yapılmış arkeolojik resim sanatına petrograf denir.