Türk ırkı (Genetiği)

Anadolu ve Ortaçağ Türk göçü.Anadolu Türklerinin Orta Asya Türkleri ile Genetik Benzerlikleri.”Seçkin egemenlik dilini değiştirme” kuramı denemesi (Farklı teoriler).Orta Asya ve Ural bağlantısı.Türklerde Haplogrup dağılımı.Türk Y-DNA’sı üzerindeki İleriki Araştırma.Türk Milletlerinde Haplogrup dağılımı