Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetleri

Hititler,Frigler,İyonlar,Urartular,Sümerler,Babiller,Asurlar