Antik Çağ Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları

Ortaçağ Yeni Çağ

Yakın Çağ

Antlaşmalar, Konferanslar, Kongreler, Genelgeler

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk Denizcilik Tarihi

Türk Eğitim Tarihi

Türk Havacılık Tarihi

Türk Mimari Tarihi

Türk İnkılap Tarihi

Türk Spor Tarihi

Dinler Tarihi

Bilim Tarihi

Askeri Tarih

Müzik Tarihi

Sanat Tarihi

Tıp Tarihi

**Yabancı Kaynaklarda Türkler**
Türk devletlerinin kendi listelerinde sıralamasında kuruluş yılları esas alınmıştır.

Büyük Türk İmparatorluklukları

 1. Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 – M.S. 216
 2. Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 – 216
 3. Avrupa Hun İmparatorluğu 375 – 454
 4. Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler) 420 – 562
 5. Göktürk İmparatorluğu-Türük Bil 552-743
 6. Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803
 7. Hazar İmparatorluğu 651 – 983
 8. Uygur Devleti 744 – 840
 9. Karahanlı Devleti 840 – 1212
 10. Gazneliler Devleti 963– 1183
 11. Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157
 12. Harezmşahlar Devleti 1157 – 1231
 13. Altınordu Devleti 1227 – 1502
 14. Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922
 15. Timur İmparatorluğu 1370 – 1507
 16. Safevi Devleti 1501– 1722

Ön Türk Olarak Kabul Edilenler

 1. İskitler
 2. Kimmerler
 3. Kuşanlar (KuşHan)
 4. Sabarlar (Suvar)

Türk Devletleri

 1. Çu (Chou, Cov) Devleti M.Ö. 1050 – 249
 2. Asya Avar Devleti 216– 552
 3. Chao Hun Devleti 304-352
 4. Tabgaç Devleti 386 – 557(Batı 534-557) (Doğu 534-557)
 5. Kuzey Liang Hun Devleti 401– 439
 6. Hsia Hun Devleti 407– 431
 7. Lov-lan Hun Devleti 442– 460
 8. Dokuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu
 9. Otuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu
 10. Onogur Devleti 395 – 466
 11. Şul (Çöl) Türkleri Devleti ? – 716
 12. Toharistan Türk Yabguluğu 658-759
 13. Tigin-Şah Devleti (Türk-şahi)
 14. On-Ok’lar,Türgiş,Türkeş Devleti 699 – 766
 15. Karluk Devleti 766 – 1215(Üç Oğuz-Üç Boy)
 16. Kimekler Devleti 7yy – 11yy
 17. Kırgız Devleti 840 – 1207
 18. Tolunğulları 868 – 905
 19. Sâcoğulları (Sâcîler) 885 – 927
 20. Macarlar Devleti 896– 955 (Arpad Khan:896-1301)
 21. Sarı (Kan-Chou,Kansu) Uygur Devleti 905 – 1226
 22. Şa-t’o Türk Devleti 907 – 946
 23. Turfan (Kao-Chang) Uygur Devleti 911 – 1368
 24. Oğuz Yabgu Devleti ? – 1040
 25. Akşitler 935-969
 26. Suriye Selçuklu Devleti 1092 – 1117
 27. Kirman Selçuklu Devleti 1092 – 1187
 28. Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti 1092 – 1307
 29. Irak Selçuklu Devleti 1157 – 1194
 30. Eyyubiler Devleti 1171 – 1348
 31. Kutbiler Devleti 1191-1211
 32. Delhi Türk Sultanlığı 1206 – 1414
 33. Şemsiler Devleti 1211-1266
 34. Balabanlılar Devleti 1266-1290
 35. Kalaçlar Devleti 1290-1320
 36. Tuğluklar Devleti 1320-1414
 37. Çağatay Devleti 1227 – 1370
 38. Mısır Türk Sultanlığı (Memlük-Kölemenler) Devleti 1250 – 1517
 39. İlhanlılar 1256 – 1336
 40. Basaraba Türk Devleti 1330 – 1360
 41. Celayirliler 1340-1432
 42. Akkoyunlu Devleti 1350 – 1507
 43. Karakoyunlu Devleti 1380 – 1469
 44. Behmenîler Devleti 1358-1527
 45. Ludîler Devleti 1451-1526
 46. Adilşahlar 1490-1686
 47. Beridşahlar 1492-1619
 48. Haydarâbad Nizamlığı 1724-1956

Türk Hanlıkları

 1. Büyük Bulgarya Hanlığı 630 – 665
 2. İdil (İtil) Bulgar Hanlığı 665 – 1391
 3. Peçenek Hanlığı 860 – 1091
 4. Tuna Bulgar Hanlığı 864 – 981
 5. Uz Hanlığı 1000 – 1068
 6. Kuman-Kıpçak Hanlığı 1098 – 1239
 7. Özbek Hanlığı 1428 – 1599(Şeybani:1506 – 1599)
 8. Kazak Hanlığı 1465 – 1847
 9. Kazan Hanlığı 1437 – 1552
 10. Kırım Hanlığı 1440 – 1475
 11. Kasım Hanlığı 1445 – 1681
 12. Astrahan Hanlığı 1466 – 1554
 13. Nogay Hanlığı 1398 – 1642
 14. Hive Hanlığı 1512 – 1920
 15. Sibir Hanlığı 1464-1598
 16. Buhara Hanlığı 1599 – 1785
 17. Kaşgar-Turfan Hanlığı 1800 – 1877
 18. Hokand Hanlığı 1710 – 1876
 19. Gence Hanlığı 1735 -1804
 20. Bakü Hanlığı 1747 -1828
 21. Kırgız Hanlığı 1800 – 1876

Anadolu Türk Beylikleri

 1. Mengücekliler 1072 – 1277
 2. İzmir Türk (Çaka) Beyliği 1081 – 1098
 3. Dilmaçoğulları Beyliği 1085 – 1192
 4. Çubukoğulları Beyliği 1085 – 1092
 5. Danişmendli Beyliği 1092 – 1178
 6. Saltuklu Beyliği 1072 – 1202
 7. İnaloğulları Beyliği 1098 – 1183
 8. Ahlatşahlar Beyliği 1100 – 1207
 9. Artuklu Beyliği 1102 – 1408
 10. Erbil Beyliği 1146 – 1232
 11. Çobanoğulları Beyliği 1227 – 1309
 12. Karamanoğulları Beyliği 1256 – 1483
 13. İnançoğulları Beyliği ( Ladik )1261 – 1368
 14. Sâhipataoğulları Beyliği 1275 – 1342
 15. Pervaneoğulları Beyliği 1277 – 1322
 16. Tacettinoğulları 1308 – 1425
 17. Canikoğulları 13yy – 14yy
 18. Menteşeoğulları Beyliği 1280 – 1424
 19. Candaroğulları Beyliği 1299 – 1462
 20. Karesioğulları Beyliği 1297 – 1360
 21. Germiyanoğulları Beyliği 1300 – 1423
 22. Hamitoğulları Beyliği 1301 – 1423
 23. Saruhanoğulları Beyliği 1302 – 1410
 24. Aydınoğulları Beyliği 1308 – 1426
 25. Tekeoğulları Beyliği 1321 – 1390
 26. Ramazanoğulları Beyliği 1325 – 1608
 27. Eretna Beyliği 1335 – 1381
 28. Dulkadiroğulları Beyliği 1339 – 1521
 29. Dobruca Türk Beyliği 1281 – 1299
 30. Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398
 31. Eşrefoğulları Beyliği 1280 – 1326
 32. Berçemeoğulları Beyliği 12yy
 33. Yarluklular Beyliği (12.asır)

Türk Atabeylikleri

 1. Dımaşk Atabeyliği 1104-1154
 2. Azerbaycan Atabeyliği (İl-Denizliler) 1146 – 1225
 3. Şam (Suriye) Atabeyliği Tuğteginli’ler (Börililer) 1117 – 1154
 4. Musul– Haleb Atabeyliği (Zengili’ler) 1127 – 1259
 5. Fars Atabeyliği (Salgurlular) 1147 – 1284

Dağılan Türk Cumhuriyetleri

 1. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 1913 – 1913
 2. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 – 1920
 3. İdil Ural Devleti 1918 – 1919
 4. Buhara Cumhuriyeti 1920 – 1924
 5. Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921 – 1944
 6. Hatay Cumhuriyeti 1938 – 1939
 7. Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti 1945 – 1946

Çağdaş Bağımsız Türk Cumhuriyetleri

 1. Türkiye Cumhuriyeti – 1923
 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – 1983
 3. Azerbaycan Cumhuriyeti – 1991
 4. Kazak Eli Cumhuriyeti – 1991
 5. Kırgız Eli Cumhuriyeti – 1991
 6. Özbek Eli Cumhuriyeti – 1991
 7. Türkmen Eli Cumhuriyeti – 1991

Çağdaş Özerk Türk Cumhuriyetleri

 1. Altay 1991 (Rusya)
 2. Balkarya 1991 (Rusya)
 3. Başkurt Eli 1991 (Rusya)
 4. Çuvaş Eli 1991 (Rusya)
 5. Dağıstan 1991(Kumuk-Nogay) (Rusya)
 6. Doğu Türkistan 1949 (Çin)
 7. Gagavuzya 1991 (Moldovya)
 8. Hakasya 1991 (Rusya)
 9. Karaçay 1991 (Rusya)
 10. Karakalpak Eli 1991 (Özbekistan)
 11. Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991 (Rusya)
 12. Saha Sire – Yakutistan 1991 (Rusya)
 13. Tatar Eli 1991 (Rusya)
 14. Taymir (Dolgan) 1991 (Rusya)
 15. Tuva 1991 (Rusya)

Türklerin Maddi Kültür Varlıkları

Dosya Genel Görünüm

1915 Ermeni Sürgünü ve Ermeni Terör Örgütleri

Atatürk’ün Hayatı, Devrimleri ve İftiralara Cevaplar

İttihat ve Terakki Kadroları

Kerkük, Musul, Güney Azerbaycan, Karabağ, Hocalı, Türkistan

Kürt İsyanları ve PKK

Siyasi Parti Dosyaları

Sol Yapılanmalar ve Radikal Sol Terör Örgütleri

Tarikatlar, Cemaatler, Batıni İnançlar ve Radikal Sağ Terör Örgütleri

Türk Bağımsızlık Savaşı (Milli Mücadele)

Kültür Sanat, Medeniyet ve Fikir

Türk Kültürü

Diğer Medeniyetler

İdeolojiler ve Siyaset

Türk Irkı (Genetiği)
Hun Devleti Zamanı

Ba-H’i-Mi’ler Ci-Hu’lar Cye-Gu’lar (Kırgızlar) Çi-Gu’lar Dinğ-Linğ’ler Du-Bo’lar Gav-çığ’lar
Hui-Ho’lar (Uygurlar)
H’i’ler (Ak Hi’ler)
H’yunğ-nu’lar (Hun Kağanları)
Ma-ginğ’ler MU-MA Tu-Çüe’ler Tığ-Lo’lar To-Ba’lar (Tabgaçlar?)
Tu-Cüe’ler (Orhun Türkleri?) Yüe-Ban’lar
Yü-Vın’lar

*** Juan-Juan’lar (Avarlar?)
Vu-Sun’lar (Hun çobanları?)
Ye-Da’lar
Yüe-Cı’lar
Tığ-Lo’lar (Töles Boyları)

Chieh-pi Oymağı
Hu-lü Oymağı
Kao-ch’e’ler
Ting-Ling’ler
Ugur
Uygurlar

*** Du-Bo’lar Hui-Ho’lar (Uygurlar) H’i’ler (Ak Hi’ler)
Oğuz Boyları

Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları: a) Kayıg/Kayı-Han b) Bayat c) Alka-Bölük/Alka-Evli d) Kara-Bölük/Kara-Evli

2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları: a) Yazgur/Yazır b) Tokar/Töker/Döğer c) Totırka/Dodurga/Dödürge d) Yaparlı

3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları: a) Avşar/Afşar b) Kızık c) Beğdili d) Karkın/Kargın

Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları: a) Bayundur/Bayındır b) Beçene/Beçenek/Peçenek c) Çavuldur/Çavındır d) Çepni

2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları: a) Salgur/Salur b) Eymür/Imır/İmir c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu d) Yüregir/Üregir

3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları: a) Iğdır/Yiğdir/İğdir b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz c) Yıva/Iva d) Kınık
Tarihteki Altay Kökenli Halklar

Çiğil Türkleri
İskitler
Kimmerler
Sarmatlar
Sabar (Sabir-Suvar)
Alan Türkleri
Kuşanlar
Kıpçaklar (Kuman-Kıpçak Hanlığı)
Kumanlar (Kuman-Kıpçak Hanlığı)
Massagetler

Tartışmalı Olanlar

Hurriler
Etrüskler
Sümerler (Kengerler)
Arsaklılar (Pathia)
Amazonlar Olmekler (Aztekler)
Kızılderililer (Mayalar)
İnkalar

Türk Kağanlıkları

Büyük Türk İmparatorlukları Türk Devletleri Türk Hanlıkları Türk Atabeylikleri Anadolu Beylikleri Dağılan Cumhuriyetler 21. Yüzyılda Bağımsız Türk Devletleri 21. Yüzyılda Özerk Türk Devletleri

Günümüzdeki Turan (Altay) Halkları

Balkanlar – Anadolu- Suriye – Irak

Balkan Türkleri (Selanik – Makedonya – Bulgaristan)
Gora Türkleri (Kosova)
Irak Türkmenleri (Kerkük,Musul,Telafer-Türkmeneli)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
MacarlarMacarMacarca (Macaristan)
Sekeller (Sekelistan – Romanya)
Suriye Türkmenleri (Kuzeybatı Suriye)
Türkiye Türkleri (Türkiye Cumhuriyeti)

Orta Asya

Karakalpak Cumhuriyeti (Özbekistan Cumhuriyeti)
Kazak Türkleri (Kazakistan Cumhuriyeti)
Kırgız Türkleri (Kırgızistan Cumhuriyeti)
Özbek Türkleri (Özbekistan Cumhuriyeti)
Tacikistan Özbekleri (bkz:Afganistan Türkleri)
Türkmenler (Türkmenistan Cumhuriyeti)

Doğu Avrupa – Deşt-i Kıpçak

Astrahan Tatarları
Çuvaş Türkleri (Bulgarlar) (Çuvaşistan)
Gagavuzya (Hıristiyan Türkler)
Kalmuklar (Kalmuk Özerk Cumhuriyeti)
Karaylar (Musevi Türkler)
Kazan Tatarları (Tataristan Cumhuriyeti)
Kırım Tatarları (Kırım Özerk Cumhuriyeti)
Lipka Tatarları (Polonya)
Mariler (Mari El Cumhuriyeti – Rusya)
Mordvinler – Mordvinok
Saamiler (Finlandiya)
Urum Türkleri (Donetsk – Ukrayna)

Sibirya

Altay TürkleriAltayAltay Halkı (Altay Cumhuriyeti)
Başkurtlar (Başkurt Cumhuriyeti)
Buryatlar (Buryat Cumhuriyeti)
Çulım Türkleri (Tomsk Bölgesi Rusya)
Dmutlar – Udmurtok (Udmurt Cumhuriyeti)
Dolgan Türkleri (Taymir – Dolgan Cumhuriyeti)
Evenkler (Taymir – Dolgan Cumhuriyeti)
Hakaslar (Hakasya Cumhuriyeti)
Hanti-Mansiler (Tümen Bölgesi – Rusya)
Komiler (Komi Bölgesi – Rusya)
Mançular
Nenetler
Saha Türkleri (Saha Yeri-Yakutistan Cumhuriyeti)
Selkuplar – Güney Samoyedler (Tomsk ve Nenet Bölgesi – Rusya)
Soyot Türkleri (Tuva Cumhuriyeti)
Şor Türkleri ( Kemerova Bölgesi – Hakasya – Rusya)
Tuva Türkleri ve Duha Türkleri (Tuva Cumhuriyeti)
Tofa Türkleri (Irkutsk Bölgesi – Rusya)

Kafkaslar – İran – Afganistan
Afganistan Türkleri – (Türkmenleri) (Güney Türkistan)

Afganistan Türkleri – (+Tacikistan Kırgızları) (Güney Türkistan)

Ahıska Türkleri (Meshetya – Rusya)
Azerbaycan Türkleri (Azerbaycan Cumhuriyeti)

Balkar Türkleri (Balkarya)
Derbent Türkleri (Dağıstan)
Halaç Türkleri

Hazaralar – Güney Türkistan
Horasan Türkmenleri
İran Kazakları (Türkmensahra)
Karaçay-Malkar Türkleri (Karaçay Cumhuriyeti)

Kaşkaylar (Güneybatı İran)
Kumuklar (Dağıstan)
Nogaylar (Dağıstan)
Stavropol Türkmenleri (Rusya)
Şahseven Türkleri (İran)

Moğolistan – Çin

Bayölke Kazakları (Moğolistan)
Daurlar (İç Moğolistan Özerk Bölgesi)
Donşianlar (Gansu Vilayeti – Çin)
Moğollar , Moğol, Moğolistan
Salar Türkleri (Bkz:Salur-Oğuz Boyu)
Sarı Uygur Türkleri – Yugurlar ( Gansu Vilayeti – Çin)
Şibeler (Doğu Türkistan)
Targutlar (Doğu Türkistan)
Uygurlar (Doğu Türkistan)

Türk Mitolojisi Genel Görüntülemeye Ulaşmak İçin Tıkla

[alert variation=”alert-info”]Aşağıdan Türk mitolojisi ile ilgili konuların genel olarak listelendiği başlıklara yönlendirileceksiniz.[/alert]

Altay Türk Mitolojisi Anadolu Türk Mitolojisi Budist Türk Mitolojisi Göktürk Mitolojisi Saha Türkleri Mitolojisi Sibirya Türkleri Mitolojisi (Genel) Uygur Türkleri Mitolojisi

[alert variation=”alert-warning”]Aşağıdaki konular ise Türk mitolojisine yönelik özel olarak hazırlanmış çalışmalardan oluşmaktadır. Bazı bölümlerimizde yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşturulmuş set şeklindeki çalışmalarımızı bulabilirsiniz.[/alert]

Diğer Ulusların Mitolojileri İle Karşılaştırma Mitoloji Karakterleri İle İlgili Çalışmaların Genel Gösterimi Türk Mitolojisinde Yer Etmiş Karakterlerin Toplu Gösterimi
Türk Tarihi Zamanları (Kronolojisi)
Milattan Önceki Dönem Milattan Sonra 1. Yüzyıl Milattan Sonra 2. Yüzyıl Milattan Sonra 3. Yüzyıl Milattan Sonra 4. Yüzyıl Milattan Sonra 5. Yüzyıl Milattan Sonra 6. Yüzyıl Milattan Sonra 7. Yüzyıl Milattan Sonra 8. Yüzyıl Milattan Sonra 9. Yüzyıl Milattan Sonra 10. Yüzyıl Milattan Sonra 11. Yüzyıl Milattan Sonra 12. Yüzyıl Milattan Sonra 13. Yüzyıl Milattan Sonra 14. Yüzyıl Milattan Sonra 15. Yüzyıl Milattan Sonra 16. Yüzyıl Milattan Sonra 17. Yüzyıl Milattan Sonra 18. Yüzyıl Milattan Sonra 19. Yüzyıl Milattan Sonra 20. Yüzyıl İlk 50 Yıl Milattan Sonra 20. Yüzyıl İkinci 50 Yıl Milattan Sonra 21. Yüzyıl

Türkçe Tarih Ün-Sın (Fotoğraf Galerileri) Okunmasını Önerdiğimiz Kitaplar Türkçe Tarih Örnek Sayılar Tarihte Bugün Turan Haritası Türkçe Adlar Özlü Sözler

***Eksik ve yanlış bilgi için doğrusuyla birlikte [email protected] a e-posta gönderiniz. Türkler ve ülkeler hakkında ayrıntılı bilgi almak için betin sağ üstüne bulunan arama yap bölümünü kullanabilirsiniz.