TARİH VESİKALARLA YAZILIR!

0
330

DR. REŞİT GALİP BEY

Tarih vesikalarla yazılır, vesikalar ise aranmakla bulunur. Bu itibarla Türk Tarih Tetkik Cemiyeti bu vadide bir araştırma ve arayanlar birliğidir. Araştırma ne kadar geniş ve ilmî usullere uygun olursa, arayanlar sayıca ve kıymetçe ne kadar artar, gayretlerinin kaynağı vazife duygusunun feyzi ile ne kadar kuvvetlenirse milli tarihin yakın, uzak bütün safhaları ile ‘hakikat’ gününe ermesi o kadar kolaylaşmış ve hızlanmış olur.

DR. REŞİT GALİP BEY, BİRİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ, KONFERANSLAR, ZABIT TUTANAKLARI, MAARİF VEKALETİ VE TÜRK TARİH TETKİK CEMİYETİ TERKİBİ, S. 99

Avatar

Leave a reply