TARANCI BAKŞILARININ DUALARI

0
300

Sultan Satık Buğra han, sizge oyun saldık biz

Oynap oynap kelingle, yolda hayal bomangla!

Yolda hayal bolsangla yüzüm kara kılmanla

Yüzüm kara kılsangla saçingni yolarman

Sultan Satuk Buğra Han, bu oyunu (ayini) size yaptık,

Oynaya oynaya geliniz, yolda gecikmeyiniz!

Yolda gecikirseniz yüzümü kara kılmayınız (beni utandırmayınız).

Yüzümü kara kılırsanız saçlarını yolarım,

Kaningni tökermen …

Allah, meneleynemi! Cebbar hale Mediney,

Bir talabim hudadin, bir talabim bulardin,

Bir talabim alardin, bir talabim sizlerdin!

İşning başı bismilla, iş başladim bismilla,

Kanını dökerim . .. Allah … (?) Cebbar … (?) Medine-Ey!

Bir istediğim tanrıdan, bir isteğim bunlardan,

Bir isteğim onlardan, bir isteğim de sizlerden!

İşin başı bismillah iş başladım bismillah,

Kuran başı bismilla, yolga kirdim bismilla!

Çıktım tağlar başıga, yalguz karagay kaşiga

Yalguz karagay, yalguz kır, oyun saldım silerge

Allah-ey, eyyy! Cügaziçige pir bolgan

Hazreti Ruşen paygamber, bir talabim silerdin

Kuran’ın başı bismillah, yola girdim bismillah!

Dağlar başına (tepesine), yalnız çam ağacının yanına çıktım,

Yalnız çam ağacı, yalnız kır, size ayin yaptım,

Allah! Susamcıya pir olmuş

Hazreti Ruşen Peygamber, bir istediğim sizlerden,

Bir talabim pulardin! töngmekçige bir bolgan

Hazreti Kambar paygamber! sizdin medet tileymen,

Rencige şifa tileymen. Dihkançiga pir bolgan

Hazreti Hızır atadur, sizdin medet tileymen,

Derdige deva tileymen Mataçiga pir bolgan

Bir isteğim bunlardan! dümbelekçiye pir olmuş

HazretiKamber Peygamber, sizden medet diliyorum;

Hastaya şifa diliyorum. Çiftçilere hazreti Hızır pir olmuştur,

Sizden medet diliyorum, (hastanın) derdine deva diliyorum.

Dokumacıya pir olan

Hazreti Şis peygamber bir talabim sizlerdin

Derdige deva tileymen, ya Allah-ay!

Kimeçige pir bolgan Hazreti Nuh paygamber,

Bir talabim sizlerdin, bir talabim Hudadin.

Talabimni reva kıl hacetimi reva kıl! Ya Allah!

Hazreti Şis peygamber, bir dileğim sizlerden,

Derdine deva diliyorum, ya Allah!

Gemicilere pir olan hazreti Nuh Peygamber,

Bir dileğim sizlerden, bir isteğim Tanrıdan,

Hacetimi, isteğimi ver .. ! Ya Allah!

Padaçiga pir bolgan hazret Zengi babadur,

Sizdin medet tileymen derdige derman tileymen!

Tömürçige pir bolgan hazreti Davut peygamber,

Bir talabim sizlerden, bir talabim pirlerdin.

Pirler hakkı tileymen, tuğlar hakkı tileyrnen! .

Sığırtmaca pir olan hazreti Zengi babadır,

Sizden medet diliyorum!

Demirciye pir olan hazreti Davut Peygamber,

Bir isteğim sizlerden, bir dileğim pirlerden,

Pirler hakkına diliyorum, tuğlar hakkına diliyorum!

Kahhar atlik kahrıngdin Rahman atlik rahrnıngdin

Ümüdim bar hudayim! Kahhar atlik kahnngdin

Korkunç bar hudayim, Rahman atlik rahmıngdin

Ümidim bar hudayim!. .. Ne kılgaymen hudayim?

Kumdin tola günahım, tağdın ağır günahım,

Kahar adlı kahrından, rahim adlı rahmetinden

Ümit vardır tanrım! Kahar adlı kahrından korkum vardır,

Tanrım! Ne yapayım, Tanrım?

Kumdan çok, dağan ağır günahım,

Taştin ağır günahım, aciz bende kulungmen …

Yolda hayal bomangla, yolda hayal bosangla

Yüzümni kara kılmangla! Yermenkide cenk kılgan,

Üzengide kan kılgan, kızıl kanga boyaşkan,

Saçı belge çırmaşkan kün perisi ayhanlar,

Taştan ağır günahım, aciz kulunum …

Yolda gecikmeyiniz!

Yolda gecikirseniz yüzümü kara kılmayınız!

Yermenke’ de savaşan, özengisini kan eden, kızıl kanla boyayan,

Saçları beline sarmaşan güneş perileri Ayhanları,

Ay perisi ahyanlar, ya Allah, ya Allah!

llkıçiga pir bolgan hazret Çolpan atadur,

Bir tilegim sizlerdin bir tilegim pirlerdin …

Üçyüz altmış tamurdin törtyüz pare sügnüktin …

Ölmey kalgan leşkerler … Allahey, Allahey!

Ay perileri Ayhanlar, ya Allah, ya Allah!

At sürüleri çobanına pir olan hazreti Çolpan atadır,

Bir dileğim sizlerden, bir dileğim pirlerden .

.. Askerler … ya Allah, ya Allah!

Ay yarımı toluklar Altın boyluklar, çık!

Beş boyluklar, kalam kaşlıklar, sümbül saçlıklar!

Şirin sözlükler, çıkır gözlükler, eyeyy !

Esir kılganlar, bulutka mingenler, havaga çıkkanlar!

Deryanı keçkenler … Özüng bergen keselni

Ay yarımı gibi dolu (yüzlü)ler, kalem kaşlılar,

Sümbül saçlılar, tatlı sözlüler,

Çakır gözlüler, hey hey hey!

Esir edenler, bulutlara binenler, havaya çıkanlar,

Deryayı geçenler … kendin verdiğin derdi,

Özüng algın, hudayim, özüng bergen keselge özüng deva berhudayim!

Çiltenlering çil boldı, başkan izing gül boldı

Pirler hakkı tileymen, analar hakkı tileymen

Allaheyeyey! …

Kendin al, Tanrım; kendin verdiğin derde kendin deva ver, Tanrım!

Çehiltenlerin / kırklar/ kırk oldu, bastığın yer gül oldu,

Pirler hakkına diliyorum, analar hakkına diliyorum,

Ya Allah hey hey!

Wilhelm Radloff – A. V. Anohin, ŞAMAN DUA VE İLAHİLERİ

Avatar

Leave a reply