TANRIÇALAR VE DAMGALAR – EDA UZUN

0
384

Eda Uzun güncel çalışmalarında dokusal alanları ortaya çıkaran sakin boşlukların, birbiri içine geçmiş farklı yoğunluktaki dinamik yüzeylerin ve transparan değerlerin verdiği doğal imkanlarla kurguladığı kompozisyonlarında, fantastik dünyasını yansıtmaktadır. Türk mitolojisine ait tanrıçaların karakterlerine has unsurların, bu alanda yapılmış araştırmalar doğrultusunda, mitlerin doğduğu zamana ve coğrafyaya göre sanatsal bir şekilde nasıl yansıtılabileceği konusuna ışık tutmaktadır. Zengin ve köklü bir kültür varlığı olan, henüz kendine önemli bir yer edinememiş Türk mitolojisi, sanatçının güncel temasını oluşturmaktadır. Buna ek olarak resimlerinde eski Türk damgalarını ve petrogliflerini destekleyici unsurlar olarak kullanmaktadır. Farklı disiplinlerin olanaklarını çalışmalarında kullanan sanatçı, malzemenin sınırsızlığı, boya kimyasının deneyselliğini, kendi özünde yoğurmaktadır. Çalışmalarının altyapısında grafik tasarımın sunduğu dijital olanaklarla, özgün baskıresmin deneysel yüzey kullanma tekniklerinden faydalanmaktadır. Boyanın tualde yoğunlaşmasını ve yayılmasını esas alan özgün bir boyama tekniğiyle, fantastik bir dünya içerisindeki konularını, oluşturduğu zeminlerle estetik kaygıyla birleştirmektedir.

Avatar

Leave a reply