TANRI 11. YÜZYILDA DÜNYA HÜKÜMDARLIĞINI VE HAKİMİYETİNİ TÜRKLERE VERMİŞTİR!

0
292

Kaşgarlı Mahmud

“Tanrı’nın devlet ’kut/siyasi iktidar’ güneşini, Türk burçlarından doğdurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş bulunduğunu gördüm. Tanrı, Onlara ’Türk’ adını verdi ve onları yeryüzüne hükümdar yaptı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare dizginlerini onların eline verdi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare dizginlerini onların eline verdi…

NECATİ GÜLTEPE, OĞUZNAME, KUMSAATİ YAYINLARI, İSTANBUL 2013, S. 38

Avatar

Leave a reply