TAHİR ALANGU’NUN KALEMİNDEN ‘HALKA DOĞRU’ DERGİSİ

0
333

“11 Nisan 1329 (1913)den 3 Nisan 1330 tarihine kadar tam bir yıl süren ve 52 sayı çıkarılabilen bu çok önemli dergi,İttihat ve Terakki Partisi’nin ‘halkçı kanadı’nın düşüncelerini yansıtıyordu. Savaşın hemen kapısında (16 Nisan 1914) İttihat ve Terakki Partisi’nin halkçı kanadının sesinin birdenbire kısıldığını,”Türk Yurdu” çevresinde toplanan “Turancı-Pantürkist” kanadının yolunun birdenbire açıldığını görüyoruz. Artık Birinci Dünya Savaşı ile birlikte yeniden “Türkçülük” akımına dönülüyordu.”

(Alangu.1968:272)

Avatar

Leave a reply