TAGAR MEZARLARI

0
459

EMEL ESİN

Tagar mezarları eskiden beri yağma edilmiş, olmakla beraber, bun­lardan pek çok eşyâ çıkmıştır. Tağar kültüründe, ekseri erkek, fakat sa­vaşçı oldukları anlaşılan bazı kadın mezarlarında da, silahlar bulundu. Oklar, düz kılıç ve «kınğırak» dediğimiz, iki yam keskin düz kamalar çokdu. Kabzasında hayvan başı veya küçük hayvan heykelleri olan, yata­ğan dediğimiz, eğri bıçaklar da, bunların menşei olan Kuzey Çin ile Tağar kültürünün ilişkilerine işaret ediyordu (lev. V /b /1 1 , 12). Erkek ve kadın mezarlarında pek çok süs eşyâsı bulundu : renkli taşlar ve bilhassa al akîk ile murassa altın ve tunç tokalar, iğneler, tâclar, bilezikler, küpeler, taraklar, ve saplı tunç aynalar gibi.

Tagar kültüründe çift kulplu ve üç ayaklı müzeyyen tunç kazanlar da bulundu (lev. V I /c ) 00. Kazanları taşıyan, üç ayaklı ateş ocağına ve or­tasında ocak olan otağ veya odaya verilen Türkçe «oçok» yani”«ocak» adı ile ilgili, yukarıda kaydedilen şölen ve âyinlerin Tagar kültüründe de mevcudiyeti böylece hatıra gelir.

EMEL ESİN, İSLÂMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK KÜLTÜR TÂRİHİ VE İSLÂMA GİRİŞ (TÜRK KÜLTÜRÜ EL-KİTAB I, II, CİLD l/b ’ DEN AYRI BASIM, EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATBAASI İSTANBUL 1978, S. 14

Avatar

Leave a reply