Babası Sultan I. Ahmed Hân, anası Mahpeyker Kösem Sultan’dır. 5 Kasım 1615’de doğmuş. 18 Ağustos 1648’de vefat etmiştir. Ağabeyi IV. Murad’dan sonra hayatta kalan tek Osmanlı Şehzâdesi idi. 9 Şubat 1640’da padişah oldu. Yaptığı ilk işlerden biri, Emir-Gûne adlı bir Şii’yi öldürtmek oldu. Çünkü bu adam, Osmanlı Sarayına içki, kumar, eğlence gibi kötülükleri sokmaya çalışıyordu. İşte bu yüzden Şiiler Sultan İbrahim Han’a “Deli” adını taktılar. Önceleri gizli gizli, sonraları açıkça “Deli” demeye başladılar.

Ne yazık ki, bugün bile bazıları, Sultan İbrahim’e “Deli” demeye devam ediyorlar. Halbuki ondan yüzlerce yıl sonra yaşamış Rus Çarı Petro, gerçekten deli idi. Yaptığı hizmetlerden dolayı, milleti ona “Büyük Petro” demiştir.

İngiliz diplomat ve tarihçi Paul Rycaut'un The Present State of the Ottoman Empire adlı eserinde yer alan İbrahim'in boğduruluşunu tasvir eden gravür.

İngiliz diplomat ve tarihçi Paul Rycaut’un The Present State of the Ottoman Empire adlı eserinde yer alan İbrahim’in boğduruluşunu tasvir eden gravür.

İbrahim Han, ilk saltanat yıllarında, milletin kıtlık çekmemesi için, maliyeyi düzeltti. İsrafın önlenmesi için, fermanlar (padişah emri) çıkarttı. İzinsiz yıktırılan kiliseler bile, yeni baştan onarıldı. Azak Kalesinin geri alınmasına çalışıldı. 1641’de Kaptan-ı Deryâ denizden, Deli Hüseyin Paşa karadan kuşattılar. Ertesi yıl ”Azak” alındı.

Girit üzerine sefer açıldı. Kaptan-ı Deryâ, ”Hanya” kalesini aldı. Sonra Girit Serdârı, ”Deli” Hüseyin Paşa oldu. Büyük zaferler kazandı. Ünü, bütün Avrupa’ya yayıldı. Sultan İbrahim, 8 ağustos 1648 tarihinde tahttan indirildi. On gün sonra da “mazlum İbrahim Han’ı boğarak şehit ettiler”. Evliyâ Çelebi, böyle yazar. 32 yaşını 9 ay 3 gün geçmiş idi. Ayasofya Camii’nde, amcası Sultan Mustafa’nın yanında medfundur.

Avatar

Leave a reply