Şol (Çul-Çor-Şor) Türkleri – Emel Esin (2.Derleme)

0
424

Çöl/Çor Türkleri

Emel Esin

Geyhbullaev’in araştırmalarına göre tarihçi Prokopios tarafından “Tzour” diye anılan Ermenice “Çol”, “Çola”, “Çog”, “Çor” ve arapça “Şûl” denen ve gerçek adı Türkçe “Çöl” veya “Çor” olduğu anlaşılan bir şehir, bugünkü Derbend surlarının yerinde veya Derbend ile Barmak dağları arasında M.S. I. yy.da mevcut idi. Artamonov ve Geybullaev bu şehrin bir Türk kavmine ait olduğu sonucuna varmışlardır. Geybullaev, M.S. 9. yy Arap kaynaklarında görülen “Barmak” dağı adının halen mevcut olup o bölgedeki Türklerce “parmak” anlamına alındığını de eklemektedir.

Çor Türkçe bir unvan idi. Çöl adının akla gelmesi Hazar doğusundaki “Şûl” ilişkisi işe anlatılacaktır. Artamonov, Minorsky ve diğerleri, “Şûl” ün Derbend ile eş olduğunu, Geybullaev ise “Şûl” şehrinin bugün Çullı denen harabelerde bulunduğunu sanmaktadır.

Daha Önce Özet Geçilen Şuli’ler Makalesi’ne Ulaşmak İçin Tıklayınız
[Makaleyi PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız]()

Avatar

Leave a reply