SEVR ANTLAŞMASI, TÜRK MİLLETİ İÇİN UĞURSUZ BİR ÖLÜM KARARIDIR!

0
594

M. KEMAL ATATÜRK

Sevr Antlaşması, Türk milleti için öylesine uğursuz bir ölüm kararıdır ki onun bir dost ağzından çıkmamasını isteriz. Bu görüşmelerimiz sırasında da Sevr Antlaşması’nın adını anmak istemem. Sevr Antlaşması’nı kafasından çıkarmak istemeyen milletlerle güven ilkesine dayanan işlemlere girişemeyiz. Bizim bakımımızdan böyle bir antlaşma yoktur.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NUTUK, C. 2, 3. BASKI. ANKARA, 1989, S. 831

Avatar

Leave a reply