SEVR ANDLAŞMASI METNİ

0
220

MÜTTEFİK VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRKİYE ARASINDA
10 AĞUSTOS 1920’DE SEVRES’DE İMZALANAN BARIŞ ANDLAŞMASI

Bir yandan,

İşbu Andlaşmada Başlıca Müttefik Devletler olarak belirtilen, BRİTANYA İMPARATORLUĞU, FRANSA, İTALYA ve JAPONYA; yukarıda adı geçen başlıca Devletlerle, Müttefik Devletleri oluşturan,

ERMENİSTAN, BELÇİKA, YUNANİSTAN, HİCAZ, POLONYA, ROMANYA, SIRP-HIRVAT-SLOVEN DEVLETİ ve ÇEKOSLOVAKYA; ve öte yandan, TÜRKİYE;

Osmanlı İmparatorluğu Hükümetinin istemesi üzerine, bir Barış Andlaşması yapılabilmesi için, Başlıca Müttefik Devletlerce, 30 Ekim 1919’da, Türkiye’ye bir Barırakışma [Mütareke] sağlanmış olduğunu göz önünde tutarak, Müttefik Devletlerin, aralarından kimilerinin, Türkiye’ye karşı doğrudan ya da dolaylı biçimde ard arda sürüklenmiş oldukları ve kökeni eski Avusturya-Macaristan imparatorluk ve Krallık Hükümetinin 28 Temmuz 1914’de Sırbistan’a karşı savaş ilânında ve Türkiye’nin 29 Ekim 1914’de Müttefik Devletlere karşı açtığı ve müttefiki, Almanya’nın yürüttüğü düşmanca eylemlerde bulunan savaşın, yerini, sağlam, adaletli 1 ve sürekli bir barışa bırakmasını istediklerini göz önünde tutarak,

Bu amaçla, BAĞITLI YÜKSEK TARAFLAR, Tam yetkili Temsilcilerini aşağıda belirtildiği üzere atamışlardır:

Andlaşmanın tam metninin devamını okumak için: [Müttefik ve Ortak Devletlerle Türkiye Arasında 10 Ağustos 1920’de Serves’de İmzalan Barış Andlaşması]()

Avatar

Leave a reply