ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR’E GÖRE OSMANLI’DA “TÜRKÇÜLÜK”

0
283

Şevket Süreyya Aydemir’in Türkçülüğün Osmanlı devletinde gelişmesi üzerine tespitleri:

“Şimdi İstanbul, yalnız Osmanlı devletinin başkenti olduğu için değil, en güzel Türkçenin konuşulduğu, en ülkücü kitapların yazıldığı en geniş ufuklara seslenen yeni bir hareketin merkezi olduğu için başka bir önem aldı. Anadolu ise birden sevildi. Eski devrin kasvetli Ana­dolu’su, “Kaba ve görgüsüz Türk’ü” artık tarihte kalmıştı. Şimdi milletin adı Türk, konuştuğu dil güzel Türkçe idi.
Türklük şerefli bir ululuktu. Vatana ise artık, Osmanlı toprağı değil, Türk yurdu de­niliyordu. Hantal saraylarında, hantal vücuduyla bir gölge halinde yaşayan padişahın durumu bile değişmişti. O da artık Türk Hakanı olmuştu. İn­sanların da adları değişiyordu. Asıl isimlerimizin ardına yeni adlar takıyorduk: Alpler, Tekinler, Oğuzlar, Börteçeneler türemişti.’­

Aydemir, Şevket Süreyya.
Suyu Arayan Adam, 7.Baskı, İstanbul,1979.

Leave a reply