Önce sarardı soldu
Kendini saldı
Sonra yapraklarını döktü.
Kupkuru dallarıyla sanki
Ziyaretçilerine hazırlanmış, inan ki.
Çıplaktı, üşüyordu.
Bir Cumhuriyet Bayramı sabahı
Şehitler,
Birer kuş gibi kondular dallarına.
Künyelerini astılar boynuna kollarına.
Anı olsun, örtü olsun, ibret olsun, ısınsın.
Bu muhteşem günde
Göz yaşlarıyla suladılar
Analar, babalar, bacılar, kardeşler
Ve tüm Cumhuriyet sevdalıları.
Sedir ağacını.
Altı bin üç yüz elli 1 tomurcuk açtı
Sedir ağacı.
Canlandı.
Adını “Şehit Ağacı” koydular.
Mutlandılar 2Şehitler.
Hep birlikte sevinçle, gururla ATA’sına koştular
86.Yılında
Cumhuriyetimizin Gökyüzünde bir yerde
O’nunla buluştular.

VAHDET ÇİL

  1. 6350 Şehit sayısı 2009 yılı itibariyledir
  2. Mutlanmak: Mutlu olmak.

Leave a reply