SAVLIQMAN QAL TATARLIQ – SAĞLIKLA KAL TATARLIK – NUMAN ÇELEBİCİHAN

0
229

Savlıqman qal tatarlıq, men ketem cenkke,
Atımnın başı aylandı axıretbetke.

Sağlıkla kal Tatar halkı, ben gidiyorum cenge,
Atımın başı çevrildi ahiret tarafına.

Senin içün çalıştım, sensiz öldim,
Bilmem nasıl kirermen boş cennetke.

Senin için çalıştım, sensiz öldüm,
Bilmem nasıl girerim boş cennete.

Senden tuvdı gönlümde sağlam şavle;
Qalbime de qızğın küç senden kele.

Senden doğdu gönlümden sağlam ışık;
Kalbime de kızgın güç senden gelir.

Qarsanbalar qarşılap, qazalar atlap,
Yıldızlarğa yüksel de uç, avele!

Zorluklarla karşılaşıp, kazaları atlatıp,
Yıldızlara yüksel de uç, havalan!

Avdarılğan avutlar, tamuğlar taşqan,
Bu işlerge biz tügül, melekler şaşqan.

Yıkılmış semerler, cehennem taşmış,
Bu işlere biz değil, melekler şaşmış.

Qırpalanğan menlikler, xorlanğan qızlar,
Balasın taşlap anaylar çöllerge qaçqan!

Hırpalanmış benlikler, horlanmış kızlar,
Yavrusunu bırakıp analar çöllere kaçmış!

Arqama baqsam, aq ömür, aldımda” – ölüm,
Köp uzamaz belleymen qaranğı cohm.

Ardıma bakarsam ak ömür, önümde ölüm,
Çok uzamaz sanırım karanlık yolum.

Qaranğıdan xavf etmey, kölgeden qorqmay,
Sofi nefeste Vatan dep uzanır qolımü!

Karanlıktan ürkmeden, gölgeden korkmadan,
Son nefeste Vatan diye uzanır elim!!!

1916

NUMAN ÇELEBİCİHAN

Leave a reply