Samanyolu, “Ordu Yolu”

SAMANYOLU, “ORDU YOLU”

Samanyolu’na Hunlar “Ordu yolu” demişler,
Batıya gelen Hunlar hep bu yoldan gelmişler,
Orta Asyalılara, Samanyolu yol olmuş,
Rüzgârdan atlılara, Avrupa hep kul olmuş.
Asya’dan ruhlar gelmiş güya Samanyolu’ndan,
Avrupa’yı hep ezmiş, bu kahraman yolundan.
“Türk-Macar” asıllıdır, ünlü “Sekel” boyları,
Askeri akıllıdır, savaşçıdır soyları,
Sekeller bozulmuşlar, nasılsa bir savaşta,
Felekâti duymuslar, akıl kalmamış başta.
Atilla’nın en küçük, er oğlu “Çaba” imiş,
Ama akılda büyük, tıpkı da baba imiş.
Gökten Samanyolu’ndan Çaba’nın buyruğundan,
Erlerin ruhu gelmiş, Hunların ordusundan.
Ruhlar göklerden inmiş, kurtarmış Sekel’leri,
Düşman dağılıp sinmiş, almışlar bu illeri.
Doğu-Batı yoludur, kuzeyde Samanyolu,
Efsaneler doludur, Türklerin bir şan yolu.

SEKEL EFSANESİ

Avatar

Leave a reply