Salur Kazan Alp

0
519

Korkut Ata

Kazgurt dağdan aşağıya. taşı yuvarlattı
Salur Kazan karşı varıp çekip
İt Becene görüp onu aklı gitti
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi?

Bir Kazana kırk bir atlı atın saldı
O Kazan’ı sol eliyle tutup aldı
Sağ eliyle memlekete ulaştırdı
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi?

Gök yüzünden inip geldi canlı yılan
Her insanı yutardı gördüğü zaman
Satur Kazan başını kesti vermeden aman
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi?

Otuz kırk bin asker ile Kazan varıp
İt Becene illerini geldi kırıp
Bir nicesi kurtuldular çok yalvarıp
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi?

Türk ve Türkinen Arap Acem raiyetler
Kazan kıldı müslümana terbiyetler
Kafirirleri kırdı öyle çok fırsatlar
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi?

Ondan hüner öğrendiler her bir ulu
Bazılarına yer verdi sağı solu
Bize oldu bütün ilin yeri denkli
Alplar beyler gören var mı Kazan gibi?

Ebülgazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime – Türklerin Soy Kütüğü, Tercüman 1001 Temel Eser, Hazırlayan:
Muharrem Ergin, s. 84-85

Leave a reply

Daha Fazla Oku