SALTUKNAME’DEN BİR BÖLÜM, RAHİP VE RUHBAN’A GÖRE “TÜRK”

0
410

Rahibün biri eyitdi: “Bu Türkler kim olurlar, cennete girürler mi ? didi. Ruhban eyitdi: “Girmezler, amma gelürler, kapudan bakarlar dururlar, girü giderler” didi.

Nagah bu ruhbanlar içinden on yaşar bir oğlan yukarı durup papaza düşnam virüb söğdi ve eyitdi: İy murdar yalan söyleme. Şimdi dünyada Türkler sizi evinüzde ve mülk diyarunuzda komayıp çıkarurlar. Anda gelüp cennet kapusundan bakan Türk, girüp sizi cennet içinden sürmezler mi ? Şöyle epsem olup duracaklarına inanmazam” didi.

Avatar

Leave a reply