SADRİ MAKSUDİ’NİN TÜRKİYE’YE GELİŞİ VE TÜRKİYE’DEKİ HİZMETLERİ

0
272

Dr. Ayşen Uslu BAYRAMLI

Sadri Maksudi, 1923’de Sorbon Üniversitesi’nde Türk Tarihi dersi okutmaya
başlar. Türkiye’deki gelişmeleri de yakında takip etmektedir. Atatürk’le tanışmayı çok arzu eden Maksudi, bu arzusunu gerçekleştirmenin yollarını aramaktadır. Paris’te bulunduğu sırada bir Türk gazetesinde 23 Nisan’da Ankara’da Türk Ocaklan Kurultayının toplandığı haberini okuyunca Türk Ocakları sayesinde bu isteğinin gerçekleşeceğini düşünür (Ayda, 1991, s. 149). Türk Ocaklanna bir mektup yazar, davet edildiği takdirde Ankara ve İstanbul’da bir kaç konferans verebileceğini belirtir. Türk Ocaklan başkanı Hamdullah Suphi Bey, Maksudi’yi davet etmekle şeref duyacaklanı belirten bir mektup gönderir. 1924 Kasımında ilk kez Türkiye’ye gelen Maksudi, Atatürk’le görüşmek üzere randevu talebinde bulunur. Randevu 24 Kasım 1924 için verilir (Ayda, 1991, s. 149). Maksudi, 18 Kasım’da “Türk Birliği” ve 21 Kasım’da “Türk tarihinde halk, kahramanlar ve hanedanlar” konulu konferanslar verir. Büyük heyecanla beklediği Gazi ile tanışma 24 Kasım 1924’de Çankaya’da gerçekleşir. Bu görüşmede Atatürk’ün Sadri Maksudi’ye sorduğu sorulardan Maksudi’nin geçmişi hakkında bilgi edindiği anlaşılmaktadır (Ayda, 1991, s. 151).
Atatürk, Sadri Maksudi’ye yeni kurulan devlette vazife almak üzere Türkiye’ye
yerleşmesini teklif eder. Maksudi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul eder. 1925 yılında Fransa’dan Türkiye’ye gelip yerleşir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren vefatına kadar geçen sürede bilim adamı, hukukçu ve siyasetçi olarak pek çok önemli hizmette bulunur.

Dr. Ayşen Uslu BAYRAMLI

SADRİ MAKSUDİ’NİN ÖLÜMÜNÜN 50. YILI ANISINA: SADRİ MAKSUDİ’NİN HAYATI VE MAKSUDİ’NİN AZ BİLİNEN “MAİŞET” ROMANI HAKKINDA

Avatar

Leave a reply