“RUSYA DESTEKLİ BULGARLARIN TÜRK SOYKIRIMI”

0
914

Osman KÖSE, Yrd.Doç.Dr, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.

1876 İstanbul Konferansı ile temelleri atılan Bulgar Devleti, 1878 Berlin Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Diğer milletlerden arındırılmış, Slav unsura dayalı bir devlet oluşturabilmek için 93 harbi esnasında Ruslarca başlatılan Türkleri “sinekler gibi kırma” ve “yok etme” siyaseti daha sonra Bulgarlar tarafından devam ettirilmiştir. Bulgaristan’da, 93 harbinden sonra şiddetli bir soykırım ve sürgün politikaları izlenmeye başlanmıştır. Bulgar zulmünü durdurmak üzere Osmanlı hükümetinin, Emaret idaresi ve büyük devletler nezdindeki diplomatik girişimlerinden hiç bir netice çıkmamıştır. Avrupalı devletler Bulgaristan’daki “Türk katliamı”na karşı olduklarını beyan ederlerken, katliamı teşvik edercesine Bulgaristan’a baskı yapmamakla olaya seyirci kalmışlardır. Şark meselesinin bir aşaması da ne pahasına olursa olsun Balkan topraklarının Türklerden arındırılmasıdır. Bulgarların yaptığı, bu işi başarmaya katkıda bulunmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca, Balkanlar’daki Müslüman nüfusun “katliam” ve “sürgün” yoluyla azalması Osmanlı topraklan üzerinde menfaatleri bulunan devletlerin işini de kolaylaştırmış olacaktır. Siyasi, ekonomik ve askeri güçlere sahip olan Avrupalı devletlerin bu tür hesaplar içinde olmaları, Osmanlı Devleti’nin de bu güçlerden yoksun olması sebebiyle, Bulgar vahşetine dur diyecek herhangi bir güç kalmamıştır. Balkan harbi sonuna kadar aralıksız göç dalgası devam etmiş ve hesabını kimsenin soramadığı Bulgarlarca katledilen yüz binlerce masum insan Bulgar katliamına maruz kalmıştır. Balkan harbinden sonra da Bulgaristan’dan Anadolu’ya yönelik göç hareketleri günümüze kadar çeşitli aralıklarla devam etmiştir.

BULGARİSTAN EMARETi VE TÜRKLER (1878–1908)
Osman KÖSE, Yrd.Doç.Dr, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.

Avatar

Leave a reply