RUNİK TÜRK YAZITLARI ÇERÇEVESİNDE KATUN VE KUNÇUY

0
295

Hatice ŞİRİN USER

Bu çalışmada günümüz feminist bakış açılarıyla Orta Çağ Türk toplumundaki kadının yeri veya Avrupa dünyasındaki kadın ile Türk kadını karşılaştırması yapılmayacağını vurgulamam gerek. Batılı ve Doğulu erken Orta Çağ gezginlerinin seyahatnamelerinde, Bizans İmparatorluğu veya Çin’den Türk Kağanlığı’na giden elçilerin kronik kayıtlarında Orta Çağ Türk kadınının toplumsal konumundan, giydiği giysi, taktığı takı gibi ince ayrıntılara dek yer verilmiştir. Özellikle, Abbasi halifesi Muktedir’in Hazar Kağanlığı’na bağlı Volga Bulgar elteberine gönderdiği heyette yer alan İbn Fadlan’ın gezi kitabına aktardığı izlenimlerinde, erken Orta Çağ Türk toplumunda kadın, İbn
Fadlan’ın kişisel ve kültürel ön yargılarını da içeren renkli betimlemelerle aktarılmıştır. Sözcüklerin etimolojileriyle ilgili tartışmalar literatürde sıkça yer aldığından köken konusu; Türkçede “kadın” ve “eş” için kullanılan sözcükler ayrıntılı incelendiğinden kadınla ilgili sözcükler çalışmanın kapsamında
değildir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: RUNİK TÜRK YAZITLARI ÇERÇEVESİNDE KATUN VE KUNÇUY

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku