RUMİ 1320-21 YILI SON OSMANLI NÜFUS SAYIMINDA NÜFUS ESAS DEFTER KAYITLARINDAKİ HANE REİSLERİNİN SANAT VE SIFATLARININ İZMİR TORBALI NAHİYESİ’NDE YEREL EKONOMİK FAALİYETLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

0
527

Necat Çetin
Araştırma yöntemi: Torbalı ilçesinde, yerel tarih araştırmaları yapmak için 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden izin alınmış, Torbalı Nüfus Müdürlüğü memurları gözetiminde arşivde bulunan ve titizlikle korunan atik defterler birebir olarak Osmanlıcadan Latin harflerine çevirisi tarafımca yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde genel nüfus sayımları ve R.1320-21 (M.1904-5) sayımı hakkında kısa genel bilgi: Osmanlı devletinde 1831 yılında yapılan genel nüfus sayımında sadece erkekler yazılmış, 1844 yılı sayımı ülkedeki bütün nüfusu kapsamış. 1265 yılında yayınlanan “Sicil-i Nüfus Nizamnamesi” ile her kazada bir nüfus komitesi kurulmuş. Nizamnameye göre sayımda bir heyet görevlidir. Heyeti bir nüfus memuru, bir papaz, bir haham görevlisi, bir subay ve belediye meclisinden ve kaza idare meclisinden birer üye oluşturmaktadır. Böylece nüfus müdürlükleri kurulmuş. Sayımı yapılanlara da birer nüfus tezkiresi verilmiş. 1265 yılında başlayan yeni sayım 1889 yılında bitirilmiş. Ancak istatistiği 1897 de yayınlanabilmiş. En son en esaslı ve kapsamlı yazım ise 1287 yılında başlanan ancak 1906 yılında bitirilen yazımdır. Bu yazım kayıtları şuan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıt işlemlerinde dayanak olarak esas teşkil etmektedir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: RUMİ 1320-21 YILI SON OSMANLI NÜFUS SAYIMINDA NÜFUS ESAS DEFTER KAYITLARINDAKİ HANE REİSLERİNİN SANAT VE SIFATLARININ İZMİR TORBALI NAHİYESİ’NDE YEREL EKONOMİK FAALİYETLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Leave a reply