RESMİ BELGELERE (1904-1905-1906 DOĞUMLULAR) VE ŞEHİTLİKLERDEKİ LEVHALARA GÖRE İSTİKLAL HARBİNDE ŞEHİT DÜŞEN ÇOCUKLAR (GAZİANTEP ÖRNEĞİNDE)

0
559

Necat ÇETİN

İstiklal Harbimiz esnasında Türk çocuğu vatanın kurtarılması sırasında pek çok alanda önemli aktif rol almıştır. İstihbarat toplama, posta işleri, mermi yapımı ve en önemlisi gerek güney cephesinde ve gerekse batı cephesi savaşlarında çocuk yaşta olmalarına rağmen eline silah alarak vatanın savunulmasında olağanüstü gayret göstererek önemli görevleri yerine getirmişler ve bunlardan bazıları çatışmalarda şehit olmuşlardır. Konunun kaynakları iki yönlü incelenmiştir. Şehit düşenlerin askeri kayıtları Milli Savunma Bakanlığındadır. Askeri kaynaklara göre Türk İstiklal Harbinde bu günkü sınırlarımız içinde doğan ve çeşitli cephelerde şehit olan toplam 14.682 kişi vardır. Bunlardan 18 tanesinin yaşları çocuk yaşta olanlara aittir. İllere göre dağılıma baktığımızda en çok yedi kişiyle Gaziantep ilindedir. Tespit edilen şehit çocukların adları: Faik Efendi kızı 1906 doğumlu Bedriye, Arif Hoca oğlu 1905 doğumlu Şükrü, Mehmet oğlu 1905 doğumlu Tahir, Ali Hoca kızı 1905 Zeynep, Büyük Ali oğlu 1905 doğumlu Mehmet, Mustafa oğlu 1905 doğumlu Halil, Hocaoğullarından Mustafa kızı 1904 doğumlu Zahide’dir. Bütün şehitlerimiz 1920 yılında Fransız işgali sırasında hanesinde veya mahallesinde şehit olmuşlardır. Bu çocukların 15 tanesi erkek üç tanesi ise kız çocuğudur. Yedisi 1904 doğumlu ,dokuzu 1905 doğumlu , ikisi ise 1906 doğumludur. Üç şehit çocuğumuzun aile nüfus kaydı tespit edilmiştir. Cephelere gore baktığımızda batı cephesinde beş, güney cephesinde yedi, iç isyanlar sırasında üç, belirsiz olan ise üç kişidir. Afyon ilinde incelediğimiz üç şehitlikteki şehit düşenlerin arasında çocuk isimlerine de rastlamaktayız. İncelediğimiz Büyük Taarruz, Dumlupınar veYüzbaşı Ağah Efendi Şehitlikleri’nde toplam 38 şehit çocuğun adı isimlikli levhalarda tespit edilmiştir. En fazla sayı 24 kişi ile Büyük Taarruz Şehitliğindedir. Şehit olan çocukların yaşları sekiz ile 17 yaş arasında değişmektedir. İllere gore dağılıma baktığımızda Konya ili dikkati çekmektedir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: RESMİ BELGELERE (1904-1905-1906 DOĞUMLULAR) VE ŞEHİTLİKLERDEKİ LEVHALARA GÖRE İSTİKLAL HARBİNDE ŞEHİT DÜŞEN ÇOCUKLAR (GAZİANTEP ÖRNEĞİNDE)

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku