RÁSONYI VE TARİHTE TÜRKLER

0
522

Macar tarihçi László Rásonyi (1971 ve 1988) Tarihte Türkler adlı eseriyle, Orta Avrupalı meslektaşlarını âdeta tekzip edercesine, Türk Kültürünün ateşli bir savunucusu olmuştur. Rasonyi, Menghin’e (belki biraz da İbn Haldun’a) dayanarak, devlet kuramayan tarımcı köylülerin, hayvan yetiştiren çobanlar tarafından yönetilmeye mahküm olduğunu savunmuş, Türklerin, bu üstün yeteneğe sahip milletlerin başında geldiğini kanıtlamaya çalışmıştır. Türk kadını ile askerlerinin üstün vasıflarını da övmüştür. Ancak, Türk toplumunda iyi tanınan, sevilen Râsonyi’nin Batı dünyası ile Batı’nın Türk imgesi üzerinde önemli bir etkisi görülmemiştir.

Eserin Türkçe çevirisinin güvenirliği (aslına benzerliği) konusunda haklı gibi görünen bazı kuşkular dile getirilmiştir.

TÜRK KİMLİĞİ KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI, BOZKURT GÜVENÇ, KÜLTÜR BAKANLIĞI İNSANLIK TARİHİ, ANKARA – 1994, S. 303

Avatar

Leave a reply