PROF. DR. ZEKİ VELİDİ TOGAN’IN HATIRALARINDA “ENVER PAŞA”

0
817

*“**Enver Paşa bana demişti: ‘Talât Paşa merhum gibi Berlin sokaklarında bir Ermeni kurşunundan öl­mek istemem. Canımın Türk milletinin halâsı yolunda feda olması gerekir. Gazi olamazsak şehidiz.’ O muhakkak bir idealistti ve Türkistan toprağın­da oranın istiklâli için ölmek fikrinde elbette ki samimi idi. 1*

*“**Onun Buhara’da iken bana: ‘Muvaffak olmazsak hiç olmaz­sa cesedimi burada bırakmakla Türklüğün istikbaline hizmet etmiş olu­rum’ demesi onun samimi sözü idi. 2*

  1. Hatıralar, Zeki Velidi Togan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012, s. 389
  2. Hatıralar, Zeki Velidi Togan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012, s. 390

Leave a reply