Pisagor’a Göre Sayıların Özel Anlamları

0
768

[![Pisagor]()]()

1, bütün varlıkların sonsuz kaynağı ve sarsılmaz ilkesidir

2, dişiliği temsil eder.

3, uyum ve düzenle, maddenin kapsadığı üçlü öğeleri; ateşi, suyu, havayı sembolize eder.

4, tanrısal güce karşı gelir.

5, evlenmeyi temsil eder.

6, nesillerin devam etmesini bildirir.

7, akıl ışık ve kuvveti simgeler.

8, ahlak ve erdemi anlatır.

9, adaleti temsil eder.

10, kutsal kareye denk gelir.

Leave a reply