PETER ANDREEVİÇ TOLSTOY’UN İSTANBUL ELÇİLİĞİ (1702–1714)

0
372

M. Bilal Çelik, Ar. Gör., Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

İsmail Bülbül, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal Doktora Öğrencisi

Peter Andreeviç Tolstoy’un yaşamı pek çok açıdan dikkate değerdir. Tolstoy
kariyerine I. Petro’nun düşmanı olarak başlayıp sadık bir memuru olarak tamamlayan yegâne kişidir. Herhalde bu adam hayatnın ileriki bir döneminde
Rus ve Avrupa saraylarında önemli yerler işgal edeceğini ve Osmanlı Devleti’nde elçi olup hapishane hayat yaşayacağını bilemezdi. Ancak bütün bunlar yaşanmıştır. Çar I. Petro için diplomatlar arasında İstanbul’da Rusya’yı temsil edecek Tolstoy’dan daha uygun birini bulmak zordu. Bu yüzden Petro İstanbul’a elçi olarak onu göndermiş ve bu ağır sorumluluğu ona yüklemiştir.
Elçiliği sırasnda Osmanlı yönetimini yakın takibe alan Tolstoy, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyaseti hakkında ayrıntılı kayıtlar tutmuş ve bu raporları
düzenli olarak Rusya’ya göndererek çarın Osmanlı siyasetini belirlemesinde
başat rolü üstlenmitir.

Görevini 1711 yılına kadar başarıyla götüren Tolstoy, ne var ki, bu tarihten itibaren I. Petro’nun faaliyetlerinden şüphelenen Osmanlı yönetimi, Kırım
Hanı ve İsveç Kralının da teşvikiyle Rusya’ya sava açmış ve bu savaş Tolstoy’un elçilik kariyerinin sona ermesine neden olmuştur. On yedi ay hapis
hayat yaşayan Tolstoy serbest bırakılmış, bunun üzerine de o ülkeyi terk ederek Rusya’ya dönmüştür.

Tamamını Okumak İçin: Peter Andreeviç Tolstoy’un İstanbul Elçiliği (1702–1714).pdf

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku