Pazırık Kurganı Atları

Abdülkadir İnan; Türk Tarih Kurumu basımı Makaleler ve İncelemeler II.Cilt kitabında, Türk tarihi açısından son derece önem arz eden Pazırık Kurganlarında, soğuk hava nedeni ile bozulmadan bulunan ölü atlar ile ilgili önemli tespitlerde bulunmuştur. Bu konular özetle aşağıda sunulmuştur.

Kurganlardan birinde bulunan on atın kulaklarında farklı nişanlar bulunmaktadır. Bu durum atların on ayrı kişiyi değil on kavme ait olduğunu göstermektedir. Çin kayıtlarına göre M.Ö. 3. yüzyılda kurganların bulunduğu bölgede Hun’lar bulunuyordu. Çuki unvanı taşıyan Hun prenslerinin emrinde on bin süvari vardı. Hun hakanları ve beylerinin sahip oldukları atların iyi cins olmaları nedeni ile Çin saraylarında meşhur idiler. Buna göre Pazırık Kurganının Türk-Hunlar’dan bir tümen beyine ait olduğunu tahmin edebiliriz.

Atların kulaklarına konulan ve En ya da İn olarak adlandırılan nişanlar bütün Türk kavimlerince bilinen ve uygulanan bir şeydir. Kabile yaşamını bin sene önce kaybeden Türkiye Türklerinde bile bu kelime kullanılmaktadır.

Türkler, yaşamlarında yer allan atlarının öteki dünyada da kendilerine arkadaş olacağına inandıklarından öldüklerinde de atlarından ayrılmak istemediklerinden ölen bir Türk, atı ile birlikte gömülmüştür. Bu âdet, son devirlere kadar Yakut ve Altay Türklerinde de devam etmiştir.

Pazırık kurganından çıkan atların hepsinin kuyruk ve yeleleri kesilmiştir. Kurgana gömülecek atların kuyruklarının kesilmesi veya bağlanması, ölen kişinin yasını tutmak için bir uygulama ve çok eski bir Türk âdetidir. Kumuk Türklerinin Tullamak kelimesi ile ifade ettikleri bu eylem, Kırgız Türkçesinde tuldamak olarak adlandırılır. Tüm Türk lehçelerinde ortak olan tul dul kelimesi de bu eylemin bir yansımasıdır.

Kurganlardan çıkan tüm atların aygır (erkek at) olması da kurban törenleri bakımından da Türklerin âdetleri ile açıklanır ve bu durum Pazırık kurganlarının aryanlara ait olduğu iddialarını tamamen boşa çıkarır.

Ayrıca: [Rock Art and Archaeology Field Report 2011]()
Resim Pazırık Kurganı Atlarından

1 – İnan Abdülkadir,Makaleler ve İncelemeler, Türk Tarih Kurumu basımı, Makaleler, II.Cilt

2 – Arık Murat, Esik Kurganı Buluntuları ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi – Yüksek Lisans Tezi, Ankara – 2008

Avatar

3 comments

 1. Avatar
  Dr. Nusret Alperen 25 Haziran, 2019 at 21:03 Cevapla

  Sayın
  Pazırık Kurgan Atları başlıklı yazınızı kaynak göstererek MEDENİYET VE PEDAGOJİ TARİHİ adlı kitabıma almak istiyorum.
  İzin verip vermeyeceğiniz hususunu mail adresime bildirmenizi rica ederim. Saygılarımla.
  Dr. Nusret Alperen

 2. Avatar
  dasayak 4 Temmuz, 2019 at 05:58 Cevapla

  Hormatlı dr. Nusret Alperen siz bu hatıñızı maña yüzlenip yazdıñızmı. Ben hiç şey anlamadım. Sizden rica etsem hatirlatırmısınız benin hangi yazım var.
  hormat bilen .

Leave a reply