“PAŞA, PAŞA. DEVLETİ SEN KURTARABİLİRSİN! “

0
494

Ümit Doğan

Atatürk, Bandırma vapuruna bineceği gün Vahdettin ile görüşür. Vahdettin, pencereden dışarı, toplarını Yıldız Saray’ına doğrultmuş düşman zırhlılarına bakarak şu cümleleri söyler:

“Paşa, Paşa. Devleti sen kurtarabilirsin. “

Vahdettinseverler bu cümleden yola çıkarak milli mücadeleden Vahdettin’e pay çıkartmak isterler. Bu görüşe göre Vahdettin, Atatürk’ü milli mücadeleyi başlatması için görevlendirmiştir. Bu sözler de bunu doğrulamaktadır.

Peki bakalım Atatürk, bu Vahdettin’in bu cümleleri için neler söylemiş:

“Çok iyi anladığım, veliahtlığında, padişahlığında, bütün his ve fikirlerini, temayüllerini tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lâzımdır, istersem bunu yapabilirmişim. Nasıl? Hemen hüküm verdim: Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek dayanağımız İstanbul’a hâkim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim, onların şikâyet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri uslandırırsam, Vahdettin’in arzularını yerine getirmiş olacaktım.”

Ümit Doğan

Leave a reply