Parşömen Adını Bergama’dan (Pergamon) Alır.

0
349

Efsaneye göre Mısır Kralı, Bergama Kütüphanesi’nin İskenderiye Kütüphanesi’nin gerisinde kalmasını garanti altına almak üzere, Anadolu’ya papirüs ihracatını yasaklamış. Kâğıtsız kalan Bergama’nın Kralı II. Eumenes, papirüsün yerini tutabilecek bir yeni malzeme icat edecek olana büyük ödüller vaat etmiş. O zamanki kütüphane müdürü Krates’in oğlak derilerini işleyerek, yazılabilecek hale getirmek suretiyle elde ettiği malzeme krala sunulmuş.

Macit Gönlügür, “Sonuçta, MÖ 197-159 yılları arasına rastlayan ve en iyi kalitede parşömen üretim yöntemleri geliştirilmesine vesile olan bu olaydan sonra, Bergama merkez olmak üzere tüm Ege Denizi çevresindeki yerli üretim sayesinde elyazması üretimi de katlanarak artmış. Ayrıca Parşömen, o tarihten başlayarak Bergama’dan bütün dünyaya yayılmış ve MS 4. yüzyıla kadar Avrupa, asya ve Afrika’da papirüs ve parşömen birlikte kullanılmıştır” diyor.

Avatar

Leave a reply