ENVER PAŞA’NIN ŞEHÂDETİ ÜZERİNE ÖZBEK TÜRK’Ü ŞAİR ÇOLPAN’IN YAZDIĞI ŞİİR

0
1423

“Feryadım boğsun dünyanın bütün varlığını;

Ümidim son ipini de koparıp atsın!

Gazaptan titreyen genç yiğidin

Dolmuş mermiler sinesine taş gibi,

Dağlarda özgürlük diye gezen bir geyiğin

Matemler inmiş kara gözlerine,

Deryalar, dalgalar titreten bir yiğit,

Yediği darbelerin kahrından yıkılıp kalmış,

Kurtuluş yıldızı sanki hiçliğe karışmış

Senin son canını da düşmanlar almış.

Marmara boyları, Edirne yolu…

Çatalca ovası, Boğaz geçidi,

Karpat dağları, Trablus çölleri

Güzel Selanik’in şirin bahçeleri.

Şehitlerin yüzüne damlayan nurlar,

Bizi kan ağlattı bu kara haber.

Berlin sokakları yiğidin birini

Dopdolu koynuna alıp sardı,

Tiflis’in havaları da bir kurtarıcı yiğidi

Kara kanlara boyayıp toprağa saldı.

Tarihin rengini kanlarla karartıp dolduran

En son ümidinizi de kana boyadı o Belcivan

Ah nasıl uğursuz zamanlar gelmiş,

Feryadım dünyanın varlığını boğup öldürsün,

Kapkara bahtına şeytanlar gülsün!”

Görsel: Saray ressamı Fausto Zonaro’nun yaptığı ”Hürriyet Kahramanı” Enver Paşa adı eseridir.

Avatar

Leave a reply