Ziya GÖKALP

Türk gençleri yalvardılar hakana:
“Boru çaldır. Ruhlarımız uyana…
“Cenk edelim, yayılalım cihana;
“Yayılmaktır Türk soyunun turası!
“Böyle diyor Oğuz Han’ın yasası.”

Hakan dedi: “Ana yurttan çıkılmaz.
“Boş konulup eve düşman tıkılmaz.
“Yabancılar çıkarılır, çıkılmaz;
“Toplanınız: Vatanınız burası!
“Böyle diyor Oğuz Han’ın yasası!”

“Önce yaddan temizlensin yurdumuz.
“Yuvasında yalnız kalsın kurdumuz;
“Bir gün gelir, yine arar ordumuz.
“Atalardan kalma büyük mirası.
“Böyle diyor Oğuz Han’ın yasası!”

“Şimdi dışı değil. İçin olmalı
Her yerine demir kökler salmalı
Türk Ötüken ovasında kalmalı!
“Bugün ona yeter. Bu (Gök Yayla)sı:
Böyle diyor Oğuz Han’ın Yasası!

“Ekin eksin, yerden altın toplasın.
“San’at yapsın. Esrarını anlasın.
“Tacir olup garba kervan yollasın!
“Yurt şenletmek olsun yeni sevdası:
“Böyle diyor Oğuz Han’ın Yasası!”

Hakan sustu, Türk gençliği yürüdü.
Arkasından tezgâhları sürüdü.
Her tarafı iş ordusu bürüdü!
Buymuş meğer Türk’ün Kızıl Elması!!
Böyle demiş Oğuz Han’ın Yasası!

GÖKALP

Avatar

Leave a reply