OSMANLI’NIN DOĞUŞU – KURULUŞ SÖYLENCESİ I

0
447

Doğu’dan gelen Mogolların baskısı altında kendilerine yeni otlaklar aramak üzere Süleyman Bey’in yönetiminde (1225’te) Anadolu’ya giren 400 çadırlık (veya 4000 kişilik) Kayı Boyu, Ertuğrul Gazi’nin yönetiminde, Van Gölü kıyısındaki Ahlat yöresinden batıya doğru göçerken, Erzincan yakınlarında, Selçuklu Sultanı Keykubad ile üstün Moğol kuvvetleri arasındaki bir savaşa rastladı. Ertuğrul Gazi, Sultan’m yardımına koşarak savaşı kazanmasnı sağladı. Sultan Keykubat da, bir şükran borcu olarak, Ertuğrul’a, kuzeybatı Anadolu’da, Bizans sınırı yakınlarındaki Bitinya’da bir Uç Beyliği ve toprak (tımar) bağışladı. Batı Asya’dan kopup gelen ve Anadolu’da dolaşan kimi Gaziler de Ertuğrul’a katıldılar. Mogolların ulaşamadığı bu yeni Türk yurdu, Gaziler için bir toplanma merkezi oldu. Ertuğrul Gazi öldüğü zaman Beyliğin elindeki toprak büyüklüğü, 1250 kilometrekareden yaklaşık 5000 kilometrekareye çıkmış, beş kat büyümüştü. Osmanlı Sultanlığı kurulmuştu.

TÜRK KİMLİĞİ, KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI, BOZKURT GÜVENÇ, KÜLTÜR BAKANLIĞI, İNSANLIK TARİHİ ANKARA – 1994, S. 148

Avatar

Leave a reply