OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GEÇİŞ SÜRECİNDE BİR AYDININ PORTRESİ (1861-1940) DR. BESİM ÖMER AKALIN

0
281

Ömrünün yarısı 19. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, diğer yarısı ise genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuşaklarında geçmiş olan Prof. Dr. Besim Ömer Akalın, hayatı, yetiştiği ortam, eğitimi, mesleki, idari görevleri ile örnek bir yaşam sergilemiş; üstlendiği görevler ve faaliyetleri ile Türk eğitim ve sağlık tarihine önemli katkılar getirmiş, ülkemizde doğum bilgisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları gibi üç ayrı tıp dalında; ebe, hemşire ve
hastabakıcılık eğitiminde önemli boşluklar dolduran hizmetlerde bulunmuş bir Osmanlı-Türk aydını idi.

Devamını okumak için: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GEÇİŞ SÜRECİNDE BİR AYDININ PORTRESİ (1861-1940) DR. BESİM ÖMER AKALIN.pdf

Avatar

Leave a reply