OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: “SOKULLU VE KILIÇ ALİ”

0
557

KADİRCAN KAFLI

Osmanlı donanması 1571 de Lepant muharebesinde bir­ çok Avrupa devletlerinin müttefik donanmalarına fena hal­de mağlûp olmuş; âdeta mahvedilmişti Uluç Ali paşa bu harpte büyük yararlık göstermiş; kırk kadar gemiyi kurtarabilmişti. İstanbul’a geldiği zaman II’nci Selim onu kap­tan paşa yaptı ve donanmanın kumandasını verdi; aynı za­manda:

— Senin adın bundan böyle Uluç Ali değil Kılıç Ali olsun!

Dedi. Bahara kadar yüz elli gemi yapılmak üzere işe başlandı ve Sokullu Mehmet paşa bütün gayretini tersa­nelere verdi. Bununla beraber Kılıç Ali paşa bir gün sadrâ­zama dedi ki:

— İki yüz gemiye beş yüz çapa, buna göre diğer âlet­ler, palamar, ip, yelken lâzımdır. Bunların hepsinin bitiril­mesine ihtimal yoktur;

Sokullu Mehmet paşa şu cevabı verdi:

— Paşa, sen henüz bu devleti bilmemişsin… Vallah bu devlet o devlettir ki, dilerse bütün donanmanın demirlerini gümüşten, iplerini ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapmak­ta güçlük çekmez. Herhangi geminin, âdet üzere âletlerini ve yelkenlerini yetiştirmezsem, dediğim şekilde benden al!

Ali paşa bu iman karşısında hemen ayağa kalktı; sad­râzamın elini öptü:

— Tahkik bildim ki bu donanmayı siz ikmal edersiz!

Dedi. Bahar geldiği zaman her şey tamamdı; yaza doğru donanma Akdeniz’e açıldı ve düşman onun karşısına çıkmağa bile cesaret edemedi.

* Yazarın Notu: Biz bu kitapta Osmanlı devrinden seçilmiş en meşhur fıkra ve nükteleri, tarih sırasiyle okurlarımıza sunuyoruz. Aramızda anlatılan yahut bir tetkik mahsulü olmaksızın yazılan birçok fıkralar vardır ki hakikate uygun değildir; değiştirilmiş yahut başkalarına maledilmiştir. Biz bunları en salahiyetli tarihî kaynaklardan seçtiğimiz cihetle tamamiyle itimada lâyıktır.

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR, KADİRCAN KAFLI, YENİ MECMUA NEŞRİYATI, İSTANBUL – 1943, S. 32-33

Avatar

Leave a reply