OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: “SARAYIN PERDECİSİ?..”

0
568

KADİRCAN KAFLI

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a girdiği zaman Bizans; hükümdarlarının sarayını da gezdi; oradaki muhteşem dairelerin bomboş, dağınık, harap olduğunu görünce filozof ve şair ruhu coştu. Meşhur beytini söyledi:

Bûm nevbet mîzened ber tarımı Efrasiyab,

Perdedârî miküned der kasrı kayser ankebut…

Mânası şudur:

Efrasiyab’ın kubbesinde nöbet kuşu yani baykuş öttü.

Bizans hükümdarının sarayında örümcek perdeci ol­muş!

* Yazarın Notu: Biz bu kitapta Osmanlı devrinden seçilmiş en meşhur fıkra ve nükteleri, tarih sırasiyle okurlarımıza sunuyoruz. Aramızda anlatılan yahut bir tetkik mahsulü olmaksızın yazılan birçok fıkralar vardır ki hakikate uygun değildir; değiştirilmiş yahut başkalarına maledilmiştir. Biz bunları en salahiyetli tarihî kaynaklardan seçtiğimiz cihetle tamamiyle itimada lâyıktır.

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR, KADİRCAN KAFLI, YENİ MECMUA NEŞRİYATI, İSTANBUL – 1943, S. 12

Avatar

Leave a reply