OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: “KESİLEN KOL VE TIRAŞ EDİLEN SAKAL”

0
432

KADİRCAN KAFLI

Lepant muharebesinde Osmanlı donanmasının uğradığı ağır yenilgi üzerine Venedik elçisi Barbaro sadrâzam Sokullu Mehmet paşayı ziyaret etti; maksadı onun sulh mu harp mi istediğini anlamaktı.

Venedik elçisi Lepant zaferinin ehemmiyetinden bahse­diyor; bir sene evvel kaybettikleri Kıbrıs adasını ağzına almıyordu.

Sokullu Mehmet paşa ona şu cevabı verdi:

— Son hâdiseden beri cesaretimizin ne derecede oldu­ğunu görüyorsun. Lâkin sizin kayıplarınızla bizim kayıplarımızın arasında büyük fark vardır: Biz sizden bir kırallık kadar olan Kıbrıs’ı almakla kolunuzu kesmiş olduk; siz ise donanmamızı mağlûp etmekle sakalımızı tıraş etmiş oldu­nuz. Kesilen bir kol yeniden bitmez, lâkin tıraş edilmiş sa­kal evvelkinden daha kuvvetli çıkar!

* Yazarın Notu: Biz bu kitapta Osmanlı devrinden seçilmiş en meşhur fıkra ve nükteleri, tarih sırasiyle okurlarımıza sunuyoruz. Aramızda anlatılan yahut bir tetkik mahsulü olmaksızın yazılan birçok fıkralar vardır ki hakikate uygun değildir; değiştirilmiş yahut başkalarına maledilmiştir. Biz bunları en salahiyetli tarihî kaynaklardan seçtiğimiz cihetle tamamiyle itimada lâyıktır.

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR, KADİRCAN KAFLI, YENİ MECMUA NEŞRİYATI, İSTANBUL – 1943, S. 33

Avatar

Leave a reply