OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: “GERİ VERİLEN YEMİN!..”

0
391

KADİRCAN KAFLI

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlılar ordusunda en mükemmel cinsten on bin Fransız süvarisi vardı ve bunlara Bürgonya dükasının oğlu henüz yirmi iki yaşında, gayet mağrur bir prens olan Korkusuz Jean kumanda ediyordu. Fransızlar:

Gök düşecek olsa mızraklarımızın ucunda tutarız!

Diyorlardı. Korkusuz Jean da Yıldırım Bayezid’i esir edeceğini söylüyor; ona neler yapacağı hakkında yüksekten
atıp tutuyordu. Niğbolu harbi Türk ordusunun zaferiyle bitti; Korkusuz Jean ve daha bir çok arkadaşları esir düştüler. Yıldırım on­lara iyi davrandı. Memleketlerine gönderirken bir daha kendisine karşı silâh kullanmıyacakları hakkında yemin et­tirdi. Bununla beraber Korkusuz Jean’a dedi ki:

Bu yemini sana geri veriyorum. Eğer şerefli bir adamsan silâhını yeniden ve mümkün olduğu kadar çabuk eline al; benimle harp için bütün hükümdarlarla birleş; böyle bir hareket hoşuma gider, zira bana parlak bir zafer daha kazanmak fırsatını vermiş olursun.

* Yazarın Notu: Biz bu kitapta Osmanlı devrinden seçilmiş en meşhur fıkra ve nükteleri, tarih sırasiyle okurlarımıza sunuyoruz. Aramızda anlatılan yahut bir tetkik mahsulü olmaksızın yazılan birçok fıkralar vardır ki hakikate uygun değildir; değiştirilmiş yahut başkalarına maledilmiştir. Biz bunları en salahiyetli tarihî kaynaklardan seçtiğimiz cihetle tamamiyle itimada lâyıktır.

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR, KADİRCAN KAFLI, YENİ MECMUA NEŞRİYATI, İSTANBUL – 1943, S. 6-7

Avatar

Leave a reply