OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR*: “DEVLETİN CENAZESİ…”

0
445

KADİRCAN KAFLI

Şair ve büyük vatansever Namık Kemal, Osmanlı devletinin o zamanki halini görerek üzülüyor; tenkitler yağdı­rıyor, bu gidişle devletin batacağını, hattâ batmakta olduğu­nu haykırıyordu.

Bir gün tanıdıklarından birisi ona sordu:

— Hani ya, yirmi senedir bu devlet battı, bitti, öldü, di­yordunuz ama görüyorsunuz ki hâlâ sağdır.

Namık Kemal acı acı gülümseyerek cevap verdi:

— Canım, bu oduncu Mehmet ağanın cenazesi değil ki hemen kaldırıp gömsünler. Altı yüz yıllık bir devletin cenazesi yetmiş seksen senede ancak kalkar!..

Bu sözün söylenmesiyle Osmanlı imparatorluğunun yı­kılması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu arasında elli
altmış sene geçmiştir ki, daha evvelki yirmi sene de ilâve edilince Namık Kemal’in tahmini doğru çıkar.

* Yazarın Notu: Biz bu kitapta Osmanlı devrinden seçilmiş en meşhur fıkra ve nükteleri, tarih sırasiyle okurlarımıza sunuyoruz. Aramızda anlatılan yahut bir tetkik mahsulü olmaksızın yazılan birçok fıkralar vardır ki hakikate uygun değildir; değiştirilmiş yahut başkalarına maledilmiştir. Biz bunları en salahiyetli tarihî kaynaklardan seçtiğimiz cihetle tamamiyle itimada lâyıktır.

OSMANLI DEVRİNDEN TARİHİ FIKRALAR, KADİRCAN KAFLI, YENİ MECMUA NEŞRİYATI, İSTANBUL – 1943, S. 78

Avatar

Leave a reply