Selahattin DÖĞÜŞ

Yrd. Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Bu çalışmamızda amacımız, Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar ki süreçte, Anadolu’da canlılığını devam ettiren gaza ruhu ve ideolojisinin tarihi seyrini anlatmak ve M. Kemal’in de bu ruha olan inancını ortaya koyarak, Milli Mücadeledeki rolünü ortaya koymaktır. Türklerin yaşadığı Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde, ilk zamanlar Müslüman Arap gazileri faaliyet halindeyken, Türklere İslamî değerlerle birlikte gaza düşüncesini de aşılamış oldular. Artık Arapların gaza faaliyetlerine, Müslüman olsun olmasın, Türkler de katılır olmuştu. Önceleri doyumluk kazanma amacıyla, alplık ve kahramanlık adına yaşayan bu düşünce, Türklerin Müslüman olmasıyla, kutsal bir özellik kazandı ve gazilik idealine kolay bir şekilde dönüşmüş oldu. Gaza düşüncesi, Türklerin Anadolu’yu istilasını daha da hızlandırdı. Bu ruh sayesinde Anadolu’da gazi karakterli birçok devlet kuruldu. Anadolu’ya karşı başlayan, batıda Haçlı, doğuda da Moğol kıskacı, Anadolu’da Türkler arasında gaza ideolojisinin ön plana çıkmasına sebep oldu. Artık Anadolu’da gaza düşüncesi, diğer İslam dünyasındaki cihat anlayışından bambaşka bir anlam kazandı. Tarihte Türklerin en büyük imparatorluğunu kuran Osmanlılar, kuruluşunu gaza ideolojisi üzerine bina ettiler. Osmanlı’nın yıkılışına kadar gaza ruhu, Anadolu’nun siyasi ve ekonomik hayatında hep canlı kaldı. Osmanlı devleti yıkılıp da milli bir mücadele başladığında, Anadolu’da kökleşmiş olan gaza ruhunun çok önemli rolü olmuştur. Mustafa Kemal bu yüzden TBMM’den gazi unvanını alarak Milli Mücadeleye devam etmiştir. Anadolu’nun Gazi Mustafa Kemal’e olan inanç ve güveninde, bu ruhun Anadolu’nun sinesinde kökleşmiş olmasının büyük etkisi olmuştur. Gaza konsepti, Mustafa Kemal’in de Milli Mücadele sırasında dayandığı dinamiklerden biri olmuştur.

Devamını okumak için: [OSMAN GAZİ’DEN GAZİ MUSTAFA KEMAL’E ANADOLU GAZİLERİ]()

Leave a reply