ORUÇ BEY TARİHİ’NDE “ANKARA SAVAŞI”

0
447

Yıldırım Han ordusunu, Timur Han’ın ordusuna karşı savaş düzenine sokru. İki taraftan iki deniz gibi askerler, iki ejderha gibi birbirine dolaşıp savaştı. İki deniz coşup kaynayıp, iki denizin dalgası birbirine karıştı. Er avazı ve at kişnemesi birbirine karışıp, atların ayağından toz havaya yükselip, havadan yine bulut ve duman gibi çökerdi. Şöyle ki, ak at, boz at ve kara at birbirinden seçilmez oldu. Oklar yağmur gibi yağıp, kılıçlar şimşek gibi parlayıp, başlar kesilip deniz gibi kan aktı. Rumeli gazileri, Anadolu dilâverleri ve Acem servetleri birbirine karıştılar. Deniz gibi iki ordu birbirinden ayrılmadı.

Bir neberd oldu ki hergit rüzgâr Görmenindi ona benzer cenk var (Öyle bir savaş oldu ki, böylesine bir savaş hiçbir devirde görülmemişti.) Bir gün Timur gelip gördü ki, Yıldırım gayet kederli ve kaygılı. Timur, Yıldırıma şunları söyledi: “Hey Han! Niçin kederlendin? Kederlenme. Bu iş Hakk’m kudretidir. Kederlenmek olmaz.” Yıldırım, Timur’a: “Hey Han! Hakk’tn kudretidir. Çünkü iş böyle oldu. Emir onun, hüküm onıın. Böyle olsa gerekti.

Çünkü iş böyle oldu. Ama şenden bir dileğim vardır, eğer kabul edersen.” dedi. Timur: “Hey Han! Ne dilek edersen kabuldür.” dedi.

Yıldırım: “Hey Han! Senden dileğim budur ki, benim ocağımı söndürmeyesin. Bugün bana ise yarın sanadır. Tatar askerini alıp, bu memleketten gidesin, bu memleketlerde komayasın.” dedi.

Yıldırım ın bu sözleri üzerine Timur’un içi yandı.

Timur Han kerem sahibi kişiydi. Kendisinin başına çok iş gelmişti. Çok hadiseler görmüştü. Timur, Yıldırım’m ağladığını görünce çok acıdı, içi sızladı.

Yıldırıma: “Hey Han! Gerçek söylersin. Bugün ben sana ne edersem yarın bana onu ederler. Bu dileğini kabul ettim.” dedi. Timur, hemen Tatar askerini alıp gitti.

Bu diyarda Tatar askerini bırakmadı.

Tevârîh-i Âl-i Osman / Oruç Bey Tarihi,

Avatar

Leave a reply