ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA DEĞİŞEN COĞRAFYALARDA PETROGLİFLER

0
541

Neslihan Kıyar
Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Selçuklu/Konya

Petroglif, kaya/mağara yüzeyi üzerine yazılan yazı veya oyulan/çizilen resimdir. Yunanca petros (taş) ve gliphein (oymak) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. İlk olarak Fransızca’ da “pétroglyphe” olarak kullanılmıştır.

Oldukça büyük ilgi çeken Orta Asya ve Anadolu petroglifleri zincirin halkaları gibidir. Pek çok noktada halkalar zayıflasa da, bulgular tümüyle belirsiz değildir. Göç yolları üzerinde bulunan ve Türkler tarafından yapıldıkları kabul edilen, sayıları hakkında ise kesin bilgi edinilemeyen petroglifler, dünyanın diğer büyük ve herkesçe bilinen petroglif alanlarındakiler kadar önemli birer belgedir. Günümüzde modern tekniklerle, kime ve hangi devirlere ait oldukları, ne
maksatla çizildikleri, bünyelerinde hangi benzer unsurları taşıdıkları, hangi insan topluluğu tarafından çizildikleri/oyuldukları gibi konular tarih, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, dilbilim gibi disiplinlerin ortak çalışması sonucunda bütünlüklü bir şekilde aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA DEĞİŞENCOĞRAFYALARDA PETROGLİFLER

Avatar

Leave a reply